Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden laatst aangepast op 29 januari 2021.

http://yourockjobs.org wordt geëxploiteerd door Yourock Online Ltd (UK) en valt onder Engelse wetgeving.

We willen dat iedereen met plezier kan meedoen in de YouRock community. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich aan de volgende regels houdt.

 • Je kunt je alleen opgeven voor YouRock als je 13 jaar of ouder bent.
 • Je mag YouRock niet gebruiken voor iets dat onwettig, misleidend, kwaadaardig of discriminerend is.
 • Je mag geen ongeautoriseerde commerciële boodschappen (zoals spam) sturen naar of posten op YouRock.
 • Je mag je niet valselijk uitgeven voor een persoon of organisatie, of valselijk verklaren verbonden te zijn met een persoon of aan organisatie.
 • Je mag geen gebruikers-gegevens of andere informatie verzamelen, of je op een of andere manier toegang verschaffen tot YouRock met automatische middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders, of scrapers).
 • Je mag niets doen dat een juiste werking van YouRock zou kunnen blokkeren, overbelasten of belemmeren, zoals een DOS-aanval.
 • Je mag op YouRock geen illegale multi-level marketing bedrijven, zoals piramide-spelen.
 • Je mag geen virussen of andere kwaadaardige software uploaden of er naar linken.
 • Je mag geen logingegevens van anderen opgeven of je toegang verschaffen tot een account dat toebehoort aan iemand anders.
 • Je mag geen enkele gebruiker pesten, intimideren of lastig vallen.
 • Je mag geen content posten die haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of die aanzet tot geweld, en niet-functionele grove taal of zinloos geweld bevat.
 • Je mag overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden niet vergemakkelijken of aanmoedigen.

We hebben het recht je profiel op te schorten of te blokkeren als je je niet houdt aan onze Gebruiksvoorwaarden of als we onderzoek doen naar mogelijke misdragingen.

Content en copyright

 • We respecteren de rechten van anderen, en verwachten dat jij dat ook doet.
 • Je mag geen content posten of andere acties ondernemen op YouRock die inbreuk maken op de rechten van anderen, of de wet overtreden.
 • Je mag alleen content gebruiken van andere mensen als zij jou vooraf hun toestemming hebben gegeven.
 • YouRock gebruikersprofielen kunnen links bevatten naar websites van derden, die geen eigendom zijn of onder de controle vallen van YouRock Online Ltd. Yourock Online Ltd. heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de content, de privacy voorwaarden of praktijken van websites of diensten van een derde partij. We adviseren je met nadruk om de gebruiksvoorwaarden en privacy regels te lezen van iedere website van een derde partij die je bezoekt.

Als je denkt dat een gebruiker op YouRock inbreuk maakt op jouw copyrights en je wilt ons daarvan op de hoogte stellen, stuur ons dan alsjeblieft een email op [email protected]

Onze verantwoordelijkheid voor content

YouRock kan en zal niet toezien op de inhoud van de content van onze gebruikers en hun onderlinge communicatie en we kunnen daarom ook niet garanderen dat onze website vrij is van illegaal materiaal of andere content die als ontoelaatbaar beschouwd kan worden. Wanneer dat onder onze aandacht wordt gebracht kunnen we content onderzoeken om te bepalen of hij onwettig is of onze beleidslijnen schendt, en we kunnen content verwijderen of weigeren te tonen waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat hij onze beleidsregels of de wet schendt.

Informatie verzamelen

YouRock verzamelt automatisch enige technische informatie over het gebruik dat je maakt van onze website. Onze servers slaan informatie op over iedere computer die verbinding maakt met onze site, waaronder het IP adres, toestel eigenschappen, het operating system, browser type, type verbinding, statistieken met betrekking tot page en image views, en inkomende en uitgaande links. Het YouRock systeem combineert deze informatie met de commentaren die je post of de content die je toevoegt. Niets van deze automatisch verzamelde technische informatie wordt in verband gebracht met een geïdentificeerde person, op het moment dat hij wordt verzameld, maar hij zou in twee gevallen met jou in verband gebracht kunnen worden. Ten eerste zou, wanneer je er voor kiest om persoonlijke gegevens over jezelf te verstrekken in je profiel, de technische informatie die we verzamelen en die anders anoniem zou zijn, worden vastgelegd als zijnde afkomstig van jou. Ten tweede zou een derde partij zoals je internet provider onze anonieme technische informatie kunnen matchen met jou, met behulp van gegevens die niet afkomstig zijn van onze servers, als wij worden gedwongen onze server logs open te stellen in verband met een dagvaarding of ander gerechtelijk proces.

Openbaren van informatie

YouRock zal geen enkele persoonlijke informatie of data die het van of over jou verzamelt openbaar maken aan een derde partij. De enige uitzondering is als we gedwongen worden om die informatie openbaar te maken als gevolg van een lopende rechtszaak of andere gerechtelijk proces. Je mag onnauwkeurige of onjuiste privé-gegevens die je ons hebt verstrekt corrigeren, aanpassen of verwijderen. Vanwege wettelijke redenen kunnen we een back up en/of archiefkopieën behouden van de informatie voorafgaand aan je correcties, aanpassingen of verwijderingen. We nemen iedere noodzakelijke voorzorg om je privé-gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging. Jij bent er van jouw kant voor verantwoordelijk om iedere redelijke voorzorg te nemen om te voorkomen dat een persoon zonder je toestemming toegang krijgt tot je YouRock account.

Cookies

YouRock gebruikt cookies om de interactive tussen onze servers en jouw computer te verbeteren en om het inloggen in YouRock makkelijk te maken. Je kunt ver voor kiezen om cookies niet te accepteren, maar dan zul je iedere keer als je toegang wilt krijgen tot de site je login-gegevens bij de hand moeten hebben.

Intellectual Property

De YouRock website en zijn originele content, eigenschappen en functionaliteit zijn eigendom van Yourock Online Ltd en worden beschermd door het international copyright, merkenrecht, patentrecht, handel-secret en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en eigendomsrechten.

Beëindiging

Hoewel we absoluut niet hopen dat het zal gebeuren, behoudt YouRock Online Ltd zich het recht voor om de website op ieder moment terug te trekken en toegang tot de site te blokkeren. Dit kan de blokkering en vernietiging tot gevolg hebben van alle informatie op die website die met jou is verbonden. YouRock Online Ltd is niet aansprakelijk door welk verlies dan ook van gebruikers, ten gevolge van de beëindiging van de site en zijn data. YouRock zal al zijn gebruikers een maand tevoren op de hoogte brengen als de site zal worden teruggetrokken.

Aanpassingen

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door de aanpassingen hier te posten. Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, stel ze dan alsjeblieft aan [email protected].

Yourock Online Ltd Geregistreerd Bedrijfsadres: 22, Woolbrook Park, Sidmouth, Devon, EX10 9DU, United Kingdom. UK Bedrijfsregistratienummer: 8636365