ข้อกำหนดในการใช้งาน

 

ข้อกำหนดในการใช้งาน YouRock ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดในวันที่ 29 มกราคม 2021

http://yourockjobs.org ดำเนินการโดย Yourock Online Ltd (สหราชอาณาจักร) ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร

เราอยากให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เชื่อถือได้ เราจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

 • ผู้ที่จะลงทะเบียนใช้งาน YouRock ต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้น
 • คุณจะไม่ใช้ YouRock เพื่อทำสิ่งผิดกฎหมาย ฉ้อฉล มุ่งร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
 • คุณจะไม่ส่งหรือโพสต์ข้อความสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน YouRock
 • คุณจะไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นใด หรือกล่าวอ้างความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ โดยที่ไม่เป็นความจริง
 • คุณจะไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆ หรือเข้าถึง YouRock โดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ (เช่น ฮาร์เวสติ้งบ็อต หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือสแครปเปอร์)
 • คุณจะไม่ทำอะไรก็ตามที่อาจทำให้ YouRock ไม่สามารถทำงานได้ มีภาระงานล้นเกิน หรือทำให้การทำงานตามปกติเกิดบกพร่อง เช่น การจู่โจมแบบปฏิเสธบริการ
 • คุณจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทำการตลาดแบบหลายระดับที่ผิดกฎหมายบน YouRock เช่น แชร์ลูกโซ่
 • คุณจะไม่อัพโหลดหรือทำลิงก์ไปยังไวรัสหรือโปรแกรมที่มุ่งร้ายอื่นๆ
 • คุณจะไม่ร้องขอข้อมูลเข้าสู่ระบบของบุคคลอื่น หรือเข้าถึงบัญชีของบุคคลอื่น
 • คุณจะไม่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือก่อกวนผู้ใช้คนอื่น
 • คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ ภาพเปลือย ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพกราฟิกความรุนแรง หรือความรุนแรงแบบไร้สาเหตุ
 • คุณจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานนี้

เราอาจระงับหรือบล็อกโปรไฟล์ของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานของเรา หรือในกรณีที่เรากำลังดำเนินการตรวจสอบข้อสงสัยในการประพฤติผิด

เนื้อหาและลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่น และคาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติแบบเดียวกัน คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือกระทำการใดๆ บน YouRock ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือละเมิดกฎหมาย

คุณไม่ควรใช้เนื้อหาจากบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตก่อนแล้ว  โปรไฟล์ผู้ใช้งาน YouRock อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ง Yourock Online Ltd ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล YouRock Online Ltd ไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำของเว็บไซต์หรือบริการโดยบุคคลที่สามอื่นๆ  เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่คุณเข้าชม

ถ้าคุณคิดว่าผู้ใช้บน YouRock กำลังละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณอยู่ และต้องการแจ้งให้เราทราบ โปรดส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

ความรับผิดชอบของเราต่อเนื้อหา

YouRock ไม่สามารถตรวจสอบและไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาและการสื่อสารของผู้ใช้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันและไม่ได้รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราปราศจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจมีการมองว่าไม่เป็นที่ยอมรับ

ในกรณีที่มีการแจ้งให้เราทราบ เราอาจทำการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจถอดหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าฝ่าฝืนนโยบายของเราหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

YouRock เก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคจากการใช้งานไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ของเราบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับไซต์ของเรา เช่น ที่อยู่ IP ลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์ ประเภทของการเชื่อมต่อ สถิติการดูหน้าและภาพ และลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้ามาและเชื่อมโยงออกไป ระบบของ YouRock เชื่อมโยงข้อมูลนี้ต่อมากับความเห็นที่คุณโพสต์หรือเนื้อหาที่คุณป้อน

ข้อมูลทางเทคนิคที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้จะไม่มีการเชื่อมโยงกับการระบุตัวตนของบุคคลในเวลาที่มีการเก็บข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมโยงกับคุณได้ในสองกรณี กรณีแรกคือเมื่อคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในโปรไฟล์ ข้อมูลทางเทคนิคที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งในกรณีอื่นจะไม่มีการระบุตัวตน ในกรณีนี้จะมีการบันทึกว่ามาจากคุณ กรณีที่สอง หากเราจำเป็นต้องเปิดเผยบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราเนื่องจากมีหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย บุคคลที่สามเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่ระบุตัวตนของเราเข้ากับคุณได้ โดยใช้ข้อมูลที่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่พบบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปิดเผยข้อมูล

YouRock จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่บุคคลที่สามใดๆ  ข้อยกเว้นเดียวคือในกรณีที่เราถูกบีบให้เปิดเผยข้อมูลเนื่องจากมีหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ คุณอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่คุณเคยให้เราไว้ ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เราอาจทำการสำรองข้อมูล และ/หรือ ทำสำเนาเก็บถาวรของข้อมูลก่อนหน้าที่คุณจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ เราได้มีการระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในทุกทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้เกิดการสูญหาย ถูกใช้งานผิดทาง เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผย ดัดแปลง หรือทำลาย คุณเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในทุกทางด้วยตัวคุณเอง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบัญชี YouRock ของคุณได้

คุกกี้

YouRock ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเราและคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำให้กระบวนการในการเข้าสู่ระบบ YouRock ทำได้ง่าย คุณสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ได้ แต่คุณจะต้องจดจำข้อมูลเข้าสู่ระบบในแต่ละครั้งที่คุณเข้าถึงไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ YouRock รวมถึงเนื้อหา คุณสมบัติ และฟังก์ชั่นการทำงานดั้งเดิมของเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ Yourock Online Ltd และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายระหว่างประเทศด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

การสิ้นสุด

แม้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่ YouRock Online Ltd สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนไซต์ได้ทุกเมื่อและอาจยุติการเข้าถึงไซต์ นี่อาจส่งผลให้มีการริบหรือทำลายข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ YouRock Online Ltd จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ของผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดของไซต์และข้อมูล YouRock จะแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนหากจะมีการเพิกถอนเว็บไซต์

การแก้ไข

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ในอนาคต โดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่นี่ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งาน โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected]

Yourock Online Ltd

ที่อยู่บริษัทจดทะเบียน: 22, Woolbrook Park, Sidmouth, Devon, EX10 9DU, United Kingdom

หมายเลขจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร: 8636365