Regulamin

Regulamin YouRock – ostatnia aktualizacja 29 styczeń 2021 roku.

http://yourockjobs.org jest własnością Yourock Online Ltd (z siedzibą w Wielkiej Brytanii) i podlega przepisom prawa Wielkiej Brytanii.

Dokładamy wszelkich starań aby YouRock był bezpieczny, ale w tym celu konieczne jest przestrzeganie przez wszystkich użytkowników następujących postanowień:

 • Zabronione jest korzystanie z YouRock przez osoby poniżej 13. roku życia.
 • Zabronione jest wykorzystywanie YouRock do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.
 • Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w YouRock.
 • Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby lub organizacje, lub nieprawdziwe sugerowanie związku z innymi osobami bądź organizacjami.
 • Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do YouRock z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
 • Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie YouRock, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi.
 • Zabronione jest prowadzenie w YouRock nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
 • Zabronione jest przesyłanie lub linkowanie do wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu.
 • Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 • Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
 • Niedozwolone jest publikowanie treści, które promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają drastyczną lub nieuzasadnioną przemoc.
 • Zabronione jest ułatwianie naruszania tego Regulaminu, a także podżeganie do takiego postępowania.

Rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania konta w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub w trakcie postępowania wyjaśniającego ewentualne naruszenie Regulaminu.

Treści oraz prawa autorskie

 • Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.
 • Zabronione jest publikowanie na YouRock treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
 • Zabronione jest używanie treści pochodzących od innych osób bez uzyskania uprzednio ich zezwolenia.
 • Konta użytkownikow YouRock mogą zawierać linki do stron zewnętrznych, które nie są pod kontrolą ani nie stanowią własności Yourock Online Ltd. Nie mając kontroli nad stronami zewnętrznymi, Yourock Online Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktykę działania zewnętrznych stron i serwisów. W związku z tym, zalecamy zapoznanie się z Regulaminem oraz zasadami prywatności odwiedzanych stron zewnętrznych.

W przypadku naruszania przez użytkowników YouRock praw autorskich innych osób prosimy o informację na [email protected].

Odpowiedzialność za treści

YouRock nie jest w stanie monitorować treści oraz informacji publikowanych przez swoich użytkowników, w związku z czym nie może zagwarantować, że strona jest wolna od nielegalnych materiałów lub innych treści które mogą być postrzegane jako nieakceptowalne. W przypadku poinformowania nas o pojawieniu się takich treści, możemy je zweryfikować w celu zidentyfikowania ich legalności lub zgodności z zasadami obowiązującymi na naszej stronie. Możemy również usunąć lub odmówić wyświetlania treści które naszym zdaniem łamią zasady naszej strony lub są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami prawa.

Zbieranie informacji o użytkownikach

YouRock automatycznie zbiera niektóre informacje dotyczące aktywności użytkownika na stronie. Nasze serwery rejestrują informacje na temat każdego komputera łączącego się z naszą stroną, takie jak adres IP, cechy urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, rodzaj połączenia, statystyki dotyczące przeglądanych stron i ich elementów, oraz przychodzące/wychodzące przekierowania z/do stron zewnętrznych. Następnie, system YouRock łączy te informacje z publikowanymi komentarzami lub treściami. Wyżej wymienione dane w momencie zbierania nie są łączone z konkretną osobą oraz nie pozwalają na jej identyfikację. Zidentyfikowanie użytkownika za pomocą tych danych możliwe jest jedynie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy użytkownik dzieli się swoimi danymi osobowymi na swoim koncie, informacje techniczne jakie zbierane są przez YouRock są rejestrowane jako pochodzące od tego użytkownika (w innych przypadkach byłyby rejestrowane jako całkowicie anonimowe). Po drugie, w wyniku wezwania sądowego lub innego procesu prawnego obligującego YouRock do udostępnienia anonimowej informacji technicznej pochodzącej z naszych serwerów, strona trzecia, taka jak usługodawca internetowy, może być w stanie połączyć anonimowe informacje z konkretnym użytkownikiem za pomocą dodatkowych informacji niepochodzących z naszych serwerów.

Ujawnianie informacji

YouRock nie będzie ujawniał żadnych danych osobowych dotyczących zarówno swoich użytkowników jak i osób trzecich. Jedynym wyjątkiem od tej reguły może być wezwanie sądowe. W każdym momencie można zmienić, poprawić lub wymazać swoje dane. Ze względów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych w postaci z przed zmiany, poprawy lub wymazania. Stosujemy wszelkie racjonalnie możliwe środki ostrożności w celu ochrony danych użytkowników przed stratą, nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie, ujawnieniem, zmianą lub wymazaniem. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania wszelkich racjonalnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia swojego konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Pliki cookie

YouRock używa plików cookie aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tej strony oraz aby usprawnić proces logowania. Użytkownik może zdecydować się na niekorzystanie z plików cookie ale w tym wypadku będzie konieczne pamiętanie swoich danych przy każdym logowaniu do YouRock.

Prawo własnosci intelektualnej

Strona YouRock, jej zawartość, funkcje oraz usługi są własnością Yourock Online Ltd i są chronione przez międzynarodowe prawo autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz inne prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej lub prawa własności.

Zakończenie świadczenia usług

Chociaż mamy nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, YouRock Online Ltd rezerwuje sobie prawo do przerwania świadczenia usług oraz zamknięcia strony w w dowolnym momencie. Powyższe może skutkować całkowitym usunięciem wszystkich informacji związanych z użytkownikami. YouRock Online Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zamknięcia strony. Wszyscy użytkownicy zostaną powiadomieni o zamknięciu strony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Aktualizacje regulaminu

Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu prosimy kontaktować się z [email protected].

Yourock Online Ltd Siedziba spółki: 22, Woolbrook Park, Sidmouth, Devon, EX10 9DU, Wielka Brytania.  Firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii pod numerem: 8636365.