Nội quy sử dụng

 

Nội quy sử dụng YouRock được cập nhật mới nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2021.

http://yourockjobs.org do công ty TNHH YouRock online điều hành theo luật của Vương quốc Anh.

Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy vui vẻ khi là một phần của cộng đồng đáng tin cậy của chúng ta. Chúng tôi cần tất cả mọi người cam kết một số các quy định sau:

 • Bạn chỉ đăng kí YouRock nếu bạn trên 13 tuổi.
 • Bạn sẽ không dung YouRock để làm bất cứ điều gì trái pháp luật, sai lệch, có hại, hoặc phân biệt đối xử.
 • Bạn sẽ không gửi hoặc đăng các thông tin thương mại không được phép (như thư rác, các tin rác) trên YouRock.
 • Bạn sẽ không giả làm bất cứ ai, hay tổ chức nào, hoặc thông báo sai về mối quan hệ của bạn với bất cứ một người hoặc tổ chức nào.
 • Bạn sẽ không thu thập nội dung hay thông tin của người sử dụng, hoặc truy cập YouRock, sử dụng các hình thức tự động (như các chương trình thu hoạch, người máy, người nhện, hoặc chương trình tự động thu thập thông tin).
 • Bạn sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm ngừng, quá tải hoặc cản trở hoạt động bình thường của YouRock, ví dụ như ngăn chặn người dung sử dụng YouRock.
 • Bạn sẽ không tham gia bất cứ việc quảng cáo thị trường đa cấp trái phép nào, ví dụ như quảng cáo các mặt hang đa cấp, trên YouRock.
 • Bạn không được tải lên hoặc kết nối tới các mã virus hoặc các mã độc khác.
 • Bạn không được lấy thông tin truy cập hoặc truy cập vào một tài khoản của người khác.
 • Bạn không được bắt nạt, đe doạ, hay quấy rối bất cứ người sử dụng nào.
 • Bạn không được đăng các nội dung thù ghét, đe doạ, lố lăng, kích động bạo lực hoặc chứa các hình ảnh hoặc ngôn ngữ bao lực.
 • Bạn sẽ không được khuyến khích hay thúc đẩy bất cứ việc vi phạm điều nào trong nội quy này.

Chúng tôi có thể sẽ ngừng hoặc chặn hồ sơ của bạn nếu bạn không tuân thủ các quy định sử dụng dịch vụ hoặc nếu chúng tôi đang tiến hành điều tra các nghi vấn vi phạm.

Nội dung và bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác, và mong đợi bạn cũng làm như vậy. Bạn sẽ không đăng tải hoặc có bất cứ hành động nào trên YouRock mà làm cản trở hay vi phạm quyền của người khác, nếu không bạn sẽ vi phạm pháp luật.

Bạn không được sử dụng nội dung từ người khác, trừ phi bạn được họ cho phép. Các hồ sơ của người dùng trên YouRock có thể có các đường kết nối tới các trang của bên thứ ba không do Công ty TNHH YouRock online điều hành hoặc sở hữu. Công ty TNHH YouRock Online vì thế không có bất cứ kiểm soát hay trách nhiệm gì đối với các nội dung này, chính sách bảo mật, cũng như bất cứ hành vi nào của các trang và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kĩ nội quy chính sách riêng tư của bất cứ một trang của bên thứ ba nào mà bạn xem và sử dụng.

Nếu bạn nghĩ một người dùng trên YouRock đang vi phạm bản quyển của bạn và muốn thông báo với chung tôi, hãy gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ [email protected].

Trách nhiệm nội dung của chúng tôi

YouRock không thể và không kiếm soát nội dung cũng như trao đổi của người sử dụng và vì thế sẽ không thể và không đảm bảo được rằng trang web của chúng tôi sẽ không có các ấn phẩm, tư liệu trái pháp luật hoặc các nội dung có thể coi là không chấp nhận được.

Khi chúng tôi được thông báo có các nội dụng như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét lại nội dung để xác định liệu nội dung đó có vi phạm pháp luật hay trái với quy định của chúng tôi hay không, và chúng tôi sẽ loại bỏ hoặc từ chối đăng tải bất cứ nội dung nào mà chúng tôi tin rằng nó trái với chính sách của công ty hoặc trái với quy định pháp luật.

Thu thập thông tin

YouRock tự động thu thập một số thông tin kỹ thuật từ người dùng. Máy chủ của chúng tôi sẽ ghi lại các thông tin về mỗi máy tính truy cập vào trang của chúng tôi như địa chỉ IP, các đặc điểm về máy truy cập, hệ điều hành, dạng trình duyệt, loại kết nối, các chỉ số về xem trang và hình ảnh, và các đường dẫn đi và đến. Hệ thống YouRock sau đó sẽ kết nối các thông tin này với các bình luận của bạn và các nội dung mà bạn đăng tải.

Tất cả các thông tin kỹ thật được thu thập tự động gắn liền với một người có thể xác định được tại thời điểm thu thập, nhưng nó chỉ có thể gắn với bạn trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi bạn chọn đưa cho chúng tôi các thông tin cá nhân về bạn trong hồ sơ của bạn thì các thông tin kĩ thuật mà chúng tôi thu thập sẽ được gắn liền với bạn, còn không thì các thông tin đó là hoàn toàn vô danh. Thứ hai, nếu chúng tôi bị bắt buộc phải tiết lộ thông tin truy cấp vào máy chủ của chúng tôi vì toà án yêu cầu hoặc do một quy trình pháp lý nào đó, một bên thứ ba ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn có thể nối thông tin kĩ thuật vô danh mà chúng tôi thu thập với thông tin của bạn, sử dụng các thông tin ngoài các thông tin mà họ tìm thấy trên máy chủ của chúng tôi.

Cung cấp và tiết lộ thông tin

YouRock sẽ không cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào thông tin hay dữ liệu cá nhân mà YouRock thu thập từ bạn hoặc về bạn. Ngoại trừ duy nhất là nếu chúng tôi bị buộc phải cung cấp thông tin do yêu cầu của toà án hoặc một quy trình pháp lý. Bạn có thể đính chính, sửa chữa, hoặc xoá các thông tin cá nhân không chính xác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Vì các lý do pháp lý, chúng tôi có thể giữ bản sao chụp, hoặc các thông tin lưu từ trước khi bạn xoá hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn không bị mất, bị truy cập trái phép, bị sử dụng trái mục đích, bị tiết lộ, bị sửa đổi hoặc phá huỷ. Bạn cũng chịu trách nhiệm từ phía bạn, để đảm bảo không có ai truy cập trái phép vào tài khoản YouRock của bạn.

Chính sách cookie

YouRock sử dụng cookie để cải thiện giao tiếp giữa máy chủ của chúng tôi và máy tính của bạn và để làm cho quá trình đăng nhập vào YouRock được dễ dàng. Bạn có thể chọn không chấp nhận cookie, nhưng bạn sẽ phải ghi nhớ thông tin truy cập của bạn mỗi lần bạn truy cập vào trang web.

Sở hữu trí tuệ

Trang YouRock và các nội dung, các chức năng và đặc điểm nổi bật thuộc quyển sở hữu của Công ty TNHH YouRock Online và được bạo vệ bởi luật về bản quyền quốc tế, bản quyền thương hiệu, phát minh, bí mật thương mại và các luật về bảo về quyền sở hữu trí tuệ khác.

Chấm dứt hoạt động

Mặc dù Công Ty NNHH YouRock Online tuyệt đối hy vọng điều này không bao giờ xảy ra, YouRock Online vẫn giữ quyền rút trang web này ở bất cứ thời điểm nào và có thể chấm dứt việc truy cập vào trang web. Điều này có thể gây ra việc sai lệch và phá huỷ toàn bộ các thông tin liên quan tới bạn trên trang web. Công ty TNHH YouRock online sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ dữ liệu hoặc thiệt hại nào cho người sử dụng do việc chấm dứt hoạt động của trang web gây ra. YouRock sẽ thông báo với người sử dụng một tháng trước khi trang web bị ngừng hoạt động.

Sửa đổi

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng sẽ sửa đổi Nội quy sử dụng bằng cách đăng tải những thay đổi ở trang này. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về Nội quy sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [email protected]

Yourock Online Ltd

Địa chỉ đăng ký: 22, Woolbrook Park, Sidmouth, Devon, EX10 9DU, United Kingdom.

Số đăng ký công ty tại Anh: 8636365