Informacije za poslodavce

Šta je YouRock?

YouRock je besplatan višejezični portal koja umrežava ljude u cilju zapošljavanja.

Pomaže poslodavcima da:

 • Pronađu aktivne nove radnike koji poseduju specifične veštine
 • Vide kandidate iz drugih zemalja na bilo kom jeziku koji postoje u sistemu

Pomaže korisnicima da:

 • Identifikuju svoje profesionalne veštine
 • Izgrade dinamičan profil koji prikazuje njihove primarne grupe veština
 • Kreiraju portfolio onlajn sadržaja koji prikazuje njihove veštine

   

Korisnički profil

Profil prikazuje veštine korisnika u ‘dijamantu’ u kom grupa korisnikovih najjačih veština predstavlja najveći segment.


 • Klikom na svaki segment u “balončićima” se prikazuju određene veštine, a ispod toga su izlistane sve veštine.

 • Radna biografija prikazuje radno iskustvo, obrazovanje, kvalifikacije, specifične IKT veštine i znanje stranih jezika
.
 • Portfolio linkova ka onlajn sadržajima može dodatno posvedočiti o veštinama korisnika.
 • Potvrde koje korisnik dobije za neku od svojih veština prikazane su u okviru Portfolija.

Pretraga za poslodavce

Poslodavci ne moraju da se registruju kako bi pretraživali i pregledali profile korisnika.


 • Može se pretraživati po ključnoj reči, ili vas dugme za pretragu može odvesti do stranice za pretraživanje.

 • Poslodavci mogu pretraživati korisnike po gradovima, zemljama i po veštinama koje poseduju.

 • Rezultati su poređani po relevantnosti u odnosu na kriterijume pretrage.

   

Višejezični profili

Profili korisnika se mogu prikazivati na bilo kom od 17 jezika ovog portala, a odabir jezika moguć je kroz padajući meni (gore desno).
- Ovim se podržava preko-granično zapošljavanje i identifikovanje korisnika koji poseduju veštine primenjive u različitim međunarodnim okruženjima.
- Jezici koji trenutno postoje su engleski, francuski, nemački, španski, katalonski, italijanski, grčki, mađarski, poljski, holandski, rumunski, bugarski, letonski, litvanski, srpski, hrvatski i ruski.

- Vremenom će se dodavati i drugi jezici.


Potražite novi dijamant u vašem timu!