Информация за работодатели

Потребителите на сайта YouRock са изградили своя профил и са събрали или създали съдържание, което да покаже уменията им с едно единствено намерение и цел – да подобри шансовете им да намерят подходящият работодател. Ние желаем вие като работодател или потенциален партньор да може да намерите човека с най-добрите работни умения за целите, които сте си поставили да постигне.

Системата на YouRock предполага откриване на работни умения, напълно покриващи дейностите, които потребителя извършва. Потребителя може да избира кои умения той или тя считат, че притежават и след което могат да се свържат към съществуващото съдържание или със създаването на ново такова, може би видео материал или блог, който показва тези умения. Те също така могат да притежават умения, които са одобрени от трета страна.

Профила на потребителите са представени в графичен вид, като уменията им са изобразени под формата на „диамант” или „ скъпоценен камък”. Уменията за работа са разделени в шест групи: аналитични, комуникационни, творчески, лидерство, организационни и технически. Най-големият сегмент в „скъпоценния камък” на потребителите показва техните най-важни и силни групи умения. Индивидуалните умения ще бъдат показани чрез навигиране през сегментите.

Можете да търсите по умения или по географски данни, по които да откриете лицето с най-добри умения, съответстващи и доближаващи се най-много до вашите изисквания.

Търсете сега новият диамант в екипа!

Също така ние разработихме кратък наръчник за работодатели.