Thông tin cho nhà tuyển dụng

 

Hồ sơ của người sử dụng có một hình “viên kim cương” hoặc “đá” đại diện. Các kĩ năng làm việc được chia thành 6 nhòm: phân tích giao tiếp, sáng tạo, lãnh đạo, tổ chức và kĩ thuật. Phần lớn nhất trong “viên đá” của người sử dụng cho biết nhóm kĩ năng nổi trội của họ. Các kĩ năng cá nhân sẽ hiện ra theo từng nhóm.

 

Bạn có thể tìm theo kĩ năng hoặc theo các khu vực địa lý để có thể tìm ra người với các kĩ năng tốt nhất, và phù hợp nhất với bạn. Tìm kiếm ngay bây giờ một viên kim cương cho đội của bạn!

 

Chúng tôi cũng vừa lập ra một bản hướng dẫn ngắn về YouRock cho các nhà tuyển dụng. Tải xuống Bản hướng dẫn của YouRock giành cho nhà tuyển dụng.

Người sử dụng YouRock đã xây dựng hồ sơ, thu thập và tạo ra nội dung để trình bày các kĩ năng của họ với một mục tiêu, nhằm nâng cao cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Chúng tôi mong muốn bạn, với tư cách là một người tuyển dụng hoặc một đối tác tiềm năng, có thể tìm thấy đúng người với những kĩ năng tốt nhất cho bất cứ nhu cầu nào mà bạn muốn đạt được.

 

Hệ thống YouRock gợi ý các kĩ năng làm việc đựa trên những việc, hoạt động mà người sử dụng làm. Người dùng có thể lựa chọn các kĩ năng mà họ có thể có và sau đó dó thể kết nối với nội dung sẵn có hoặc tạo ra nội dung mới, ví dụ như một trang blog, hoặc một đoạn phim ngắn thể hiện các kĩ năng đó. Họ cũng có thể có các kĩ năng được một bên hoặc một người thứ ba nào đó công nhận.