Поверителност

 • Ние обещаваме да не продаваме, предоставяме или разпространяваме вашите лични данни.
   
 • Процесът по създаването на вашият профил и управлението му е поверителен и личен, но всяка информация, която изберете да публикувате ще е публична.
   
 • Всеки може да види вашето публично съдържание, по същия начин, по който вие можете да видите тяхното публично съдържание. Това е така, защото ние искаме вие да бъдете отрити. Трябва да се уверите, че това което публикувате тук като съдържание, това ще бъде съдържанието, което един потенциален бъдещ работодател ще види.
   
 • Ние можем от време на време да преразглеждаме тази страница с информацията за поверителност, чрез публикуване на промените тук.
   

Може също така за справка да се обърнете към Условия за ползване на този сайт, но ако имате въпроси относно ползваните от нас ваши лични данни, моля да ни пишете на [email protected].