Предистория и информация за медиите

“LinkedIn не прощава. Този въпрос е толкова дълбок, че дори не знам от къде да започна.”
Цитат от Lydia в "Младежите мразят LinkedIn" (Young People Hate LinkedIn)

YouRock е основана през 2013 година в подкрепа на пригодността за заетост на млади хора. Тази визуална концепция е създадена от младежи в Литва. След това последващото развитие на концепцията бе спонсорирано от Liberty Global, за да позволи той да стартира през Март 2014 година. YouRock стана финалист в Конкурса за Социална Иновация на Европейската Комисия за 2014 година и победител в Конкурса Telecentre-Europe Digital Inclusion Awards за 2015 година в категория Младежка заетост.

YouRock бе разработен в отговор на два възникващи въпроса, свързани с младежката заетост и икономическата криза в ЕС. На първо място последните изследвания показват, че докато 94% от хората на възраст под 25 години в Европа са всекидневно онлайн,то в най-добрия случай само около 17% от младежите използват LinkedIn, най-голямата световна кариерна платформа. Младите хора посочват ред причини, поради които те са на разстояние от присъединяването към LinkedIn. Те цитират свои приятели, които не ползват LinkedIn и че този сайт не е създаден за тях. Те казват, че имат малък професионален опит и възприемат факта, че липсата на работни умения ще направят профила им да изглежда твърде слаб. Въпреки това, работодателите все по-често гледат на LinkedIn, когато се разглеждат бъдещи служители и честно директно ги избират за набиране на персонал. На второ място, по прогнози в Европа към 2015 година се очертават около 500,000 непопълнени ИТ работни позиции.

Европейската Комисия създаде ‘Grand Coalition for Digital Jobs’, в партньорство с ИТ индустрията, за да координира мерките, които биха помогнали за решаването на този проблем в цяла Европа. YouRock е едно от обещанията за действие на Голямата Коалиция за Дигитална Заетост. Ние в YouRock не вярваме, че младежите нямат работни умения, но че те не могат да разпознават всички умения, които притежават или мислят за необходими, по които работодателя да ги разпознае. Ние също така вярваме, че те притежават редица ИТ умения и биха могли да запълнят много от тези непопълнени ИТ места, ако единствено работодетелите знаеха къде да ги търсят.

Така бе създаден YouRock специално за лицата под 25 годишна възраст, за да им покажем, че те притежават широка гама от работни умения често скрити зад нещата, които те правят в своето ежедневие и да им разкрием езика на работодателите, които да ги разпознаят. Ние проектирахме и създадохме YouRock за да създадем богати, динамични профили, които да дадат на работодателите смислен поглед върху уменията, които имат потребителите. YouRock също така ще насърчи своите потребители да видят, че Информационните Технологии са един потенциален кариерен път.

YouRock има за цел да помогне на 200,000 млади хора в цяла Европа, до 2016 година да изградят един профил, който да им помогне да намерят работодател.

Предистория (English)

Young People Hate LinkedIn, 2013
LinkedIn doesn’t matter to the people who need it most, 2013
Why aren’t more college students on LinkedIn, 2013
Millennials & Social Media, 2013 (13% са потребители на LinkedIn & само 7% планират да са)
Google Survey, 2012 (17% of 18-24s са потребители на LinkedIn)

Публикации в пресата (in English)

YouRock launch, March 2014
EC Social Innovation Prize shortlist, February 2014
Liberty Global support, January 2014

За допълнителни въпроси и публикации в пресата, моля пишете на: [email protected]