Партньори

Първоначално разработването на YouRock бе спонсорирано от Liberty Global PLC , най-голямата международна кабелна компания, оперираща в 14 държави.
Всяка година мрежата от телецентрове обединява усилията си за Get Online Week .
YouRock е подпомогнат от Telecentre-Europe една мрежа от общност от 30,000 технологични места в цяла Европа, помагаща на хората в търсенето им на работа и пригодността им да боравят с цифрови умения.
YouRock е също така дар от European Commission Grand Coalition for Digital Jobs , една инициатива, която събира партньорите в ИТ индустрията в една обща цел- създаването на работни места в сферата на цифровите технологии и заетост за гражданите на Европа