@ianclifford

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаАналитичностКомуникацияКреативностЛидерствоОрганизационнаспособност
Очаквания 

I have developed YouRock to change the employability landscape for people across Europe. I'm not looking for work, as managing this site is a full time job!

Уменията

Креативност

артистичност
илюстрира
има усет
визуализира
проектира
предприемчив

Организационна способност

обръща внимание на детайлите
учи се от грешките си

Лидерство

вдъхновява
мотивиращ
инструктира
показва лидерство
поема инициативата
поема рискове

Комуникация

разбира аудиторията
изразява идеи
презентира
самоуверен
комуникира ефективно
пише ясно
медийно грамотен
води преговори

Аналитичност

оформя становище
решава проблемите
логичен
учи
прилага математически познания
оценява
калкулира
предвижда
разпознава възможностите

Техника

създава дигитално съдържание
разработва уебсайтове
компетентен с ИТ
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
управлява хардуер
управлява софтуер
поддържа онлайн безопасност
разработва приложения
проектира игри
пише софтуер
информационно грамотен

Езикови умения

френски: основни , руски: основни