Antecedets i informació per a premsa

“LinkedIn no perdona. És tan complicat que no sabria ni per on començar.”
Comentari fet per Lydia a Els joves odien LinkedIn

YouRock es va fundar al 2013 per donar suport a l'ocupabilitat dels i les joves. El concepte visual es va crear durant un hackathon multitudinari amb gent joves a Lituània. El desenvolupament del concepte ha estat patrocinat per Liberty Global, fins al seu llançament al març de 2014. YouRock ha estat finalista del Concurs de la Comissió Europea per a la Innovació 2014guanyador del concurs Telecenter-Europe Digital Inclusion Awards 2015 en la categoria Ocupació per a joves.

YouRock es va desenvolupar per donar resposta a dues qüestions emergents en relació a l'atur juvenil i la crisi econòmica a Europa. En primer lloc, informes recents demostren que el 94% de la població per sota dels 25 anys a Europa es connecten cada dia i que només un 17% dels i les joves utilitzen LinkedIn, la plataforma professional amb més us. Els i les joves donen diferents raons per les que no s'han unit a LinkedIn: que els seus amics no hi són i que no ha estat dissenyada per a ells. Consideren que tenen un historial laboral molt breu i que la falta de competències professionals faria que es visualitzés un perfil poc atractiu. Tot i això, les empreses busquen cada cop més a LinkedIn a l'hora de trobar treballadors i, sovint, l'utilitzen per a fer, directament, el contacte per la contractació.

En segon lloc, s'estima que hi haurà 500.000 llocs de feina relacionats amb les noves tecnologies a Europa al 2015. La Comissió Europea ha creat la “Gran Coalició per a la Feina Digital”, una associació amb la indústria tecnològica per a coordinar mesures per a tot Europa que ajudaran a resoldre aquest problema. YouRock és un del compromisos d'acció de la Gran Coalició per a la Feina Digital.

A YouRock no creiem que als joves els hi faltin habilitats laborals, però potser no saben reconèixer les que tenen o no coneixen com les empreses les descriuen. Pensem que tenen un ampli ventall de competències TIC per cobrir molts llocs de treball vacants en l'àmbit tecnològic si les empreses sabessin on trobar-los.

Així qu, YouRock s'ha creat específicament per demostrar als joves menors de 25 anys que tenen un gran ventall d'habilitats laborals amagades en coses que fan cada dia i per a donar-lis el llenguatge que les empreses usen per a descriure aquestes habilitats. Hem dissenyat YouRock per a crear perfils dinàmics i rics que donaran a les empreses una informació significativa sobre les habilitats que tinguin els usuaris. YouRock també animarà als seus usuaris a adonar-se que les TIC poden ser un sortida professional amb potencial.

YouRock vol ajudar a 200.000 joves d'Europa fins a finals de 2016 a construir un perfil que els ajudi a trobar una feina.

Antecedents (Anglès)

Els joves odien LinkedIn, 2013
LinkedIn no li importa a la gent que més ho necesita, 2013
Per què no hi ha més estudiants universitaris a LinkedIn?, 2013
Millennials & Social Media, 2013
Enquesta de Google, 2012

Notes de premsa (Anglès)

El llançament de YouRock , Març 2014
Finalista del Premi a la Innovació Social de la CE, Febrer 2014
Suport de Liberty Global, Gener 2014
Per a rebre les properes notes de premsa si us plau contacteu a [email protected]