Ενημέρωση Τύπου

“Το Linkedin δεν είναι ευέλικτο. Δεν ξέρω από που να αρχίσω στο συγκεκριμένο site.”
Σχόλιο από την Lydia στο άρθρο Young People Hate LinkedIn

To ΥοuRock ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων. Μια ομάδα νέων από τη Λιθουανία αποτύπωσε την αρχική ιδέα κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού. Στη συνέχεια η ιδέα χρηματοδοτήθηκε από την Liberty Global έτσι ώστε το ΥοuRock να αναπτυχθεί και να βγει στον αέρα τον Μάρτιο του 2014.

Το YouRock δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε δύο καίρια προβλήματα σχετικά με την ανεργία των νέων και την οικονομική κρίση της Ευρώπης. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ενώ το 94% των Ευρωπαίων κάτω των 25 ετών επισκέπτεται καθημερινά το internet, μόνο το 17% εξ’ αυτών χρησιμοποιούν το Linkedin, το μεγαλύτερο site σε θέματα καριέρας και επαγγελματικής δικτύωσης. Οι νέοι έχουν αρκετούς λόγους για να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Yποστηρίζουν ότι οι φίλοι τους δεν έχουν λογαριασμό στο Linkedin και ότι δεν είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες τους. Πιστεύουν ότι δεν έχουν την κατάλληλη εργασιακή εμπειρία καθώς και τις αντίστοιχες δεξιότητες και ότι το προφιλ τους στο Linkedin θα φαίνεται αδύναμο. Ωστόσο, οι εργοδότες το επισκέπτονται ολοένα και περισσότερο για να εξετάσουν το προφίλ των υποψηφίων ενώ πολλές φορές το χρησιμοποιούν για να προσλάβουν προσωπικό.

Παράλληλα, η Ευρωπαΐκή Επιτροπή εκτιμά ότι περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα παραμείνουν κενές έως το 2014. Για το λόγο αυτό δημιούργησε τον Μεγάλο Συνασπισμό για την Ψηφιακή Απασχόληση, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ από όλη την Ευρώπη με σκοπό την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το YouRock αποτελεί μέρος αυτής της πρωτοβουλίας.

Στο YouRock δεν πιστεύουμε ότι οι νέοι έχουν έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αντιθέτως, οι νέοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες αλλά πολλές φορές δεν τις γνωρίζουν ή δεν μπορούν να τις παρουσιάσουν κατάλληλα σε έναν εργοδότη. Πιστεύουμε επίσης ότι οι νέοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες Πληροφορικής και μπορούν εύκολα να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας του κλάδου αν οι εργοδότες μάθουν που μπορούν να τους βρουν.

Συνεπώς το YouRock δημιουργήθηκε αποκλειστικά για νέους κάτω των 25 ετών, με σκοπό να τους ενημερώσει για τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάζουν το επαγγελματικό τους προφιλ στους εργοδότες αναδεικνύοντας τις δεξιότητες που κρύβουν μέσα τους. Μέσα από το YouRock οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό προφιλ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες να εντοπίσουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Τo YouRock ενθαρρύνει τους χρήστες τους να επιλέξουν την Πληροφορικής ως επιλογή καριέρας.

Το YouRock έχει στόχο να βοηθήσει 200.000 νέους από όλη την Ευρώπη μέχρι το 2016 να χτίσουν το επαγγελματικό προφιλ που θα τους τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Ενημέρωση (Αγγλικά)

Young People Hate LinkedIn, 2013

LinkedIn doesn’t matter to the people who need it most, 2013

Why aren’t more college students on LinkedIn, 2013

Millennials & Social Media, 2013 (Το 13% χρησιμοποιούν το Linkedin και μόνο το 7% σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει)

Google Survey, 2012 (το 17% των νέων ηλικίας 18-24 χρησιμοποιεί τοLinkedIn)

Δελτία Τύπου (Αγγλικά)

YouRock launch, Μάρτιος 2014

EC Social Innovation Prize shortlist, Φεβρουάριος 2014

Liberty Global support, Ιανουάριο 2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα Τύπου και Επικοινωνίας επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: [email protected]