Duomenys apie rėmėjus ir dalininkus

Pradinę „YouRock“ plėtrą parėmė „Liberty Global“, didžiausia kabelinio interneto tiekėja, teikianti paslaugas 14 šalių.
„YouRock“ taip pat bendradarbiauja su „Telecentre-Europe“. Tai Europos viešuosius IRT mokymo centrus (arba „telecentrus“) savivaldybėse, NVO, bibliotekose, mokymo įstaigose remiantis tinklas, skatinantis žinių sklaidą ir mokymąsi tarp jo narių, padedančių žmonėms įgyti įsidarbinimo ir skaitmeninių gebėjimų.

 

Šis telecentrų tinklas kasmet suvienija visų narių jėgas rengdamas Interneto savaites (Get Online Week). Tai kasmetiniai skaitmeninių gebėjimų sklaidos renginiai, skatinantys gyventojus išmokti naudotis technologijomis bei internetu ir įgyti įgūdžių, leidžiančių pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. 

 

 

„YouRock“ taip pat turi įsipareigojimų Europos Komisijos didžiajai koalicijai skaitmeniniams darbams – iniciatyvai, kurios tikslas sutelkti IRT srities partnerius siekiant bendro tikslo, – sukurti skaitmeninių darbo vietų ir įsidarbinimo galimybių europiečiams.