Thông tin về các nhà tài trợ và các bên liên quan

MekongSkills2Work

Dự án của Quỹ viện trợ Hoa Kỳ (USAID) Kết nối Mekong thông quá giáo dục vào đào tạo (USAID COMET) (http://MekongSkills2Work.org) cùng với đối tác YouRock cung cấp một hệ thống đánh giá kĩ năng dành cho giới trẻ ở Cambodia, Laos, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhằm tăng khả năng tìm việc của giới trẻ ở khu vực hạ lưu sông Mekong. 

YouRock ban đầu phát triển nhờ nguồn tài trợ từ tập đoàn Liberty Global PLC [http://libertyglobal.com/cr], một công ty toàn cầu, lớn nhất thế giời về cáp viễn thông.
YouRock được All Digital hỗ trợ [http://www.all-digital.org ]. Đây là một mạng lưới gồm 30,000 đối tác trong cộng động công nghệ khắp Châu Âu giúp mọi người nâng cao khả năng kiếm việc và tận dụng kĩ thuật số. Mạng lưới Telecentre mỗi năm đều tham gia vào Tuần lên mạng [http://www.getonlineweek.eu] mà YouRock là một trong các sản phẩm ở đó.

 

YouRock là một cam kết đối với Liên minh của Uỷ Ban Châu Âu về Việc Làm và Kĩ Năng, [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/current-pledges] một sáng kiến nhằm tập hợp các đối tác trong ngành công nghệ thông tin cùng hớp tác với một mục tiêu chung là tạo ra việc làm và các cơ hội việc làm kĩ thuật số cho Châu Âu.