Πληροφορίες σχετικά με Χορηγούς και Υποστηρικτές

Η αρχική ανάπτυξη του YouRock χρηματοδοτήθηκε από την Liberty Global, τον μεγαλύτερο πάροχο internet με παρουσία σε 14 χώρες.
Το δίκτυο του Telecentre διοργανώνει κάθε χρόνο την πανευρωπαΐκή καμπάνια Get Online Week.
Το YouRock υποστηρίζεται από το Telecentre Europe, ένα δίκτυο που ενώνει 30.000 τεχνολογικές κοινότητες από ολη την Ευρώπη βοηθώντας τους ανθρώπους να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφιλ και να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.
To ΥouRock έχει ενταχθεί στον Μεγάλο Συνασπισμό για την Ψηφιακή Απασχόληση, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαΐκής Επιτροπής μέσα από την οποία παροτρύνει εταιρείες,φορείς και οργανισμούς στον τομέα των ΤΠΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους για την δημιουργία θέσεων εργασίας στον αντίστοιχο κλάδο.