ข้อมูลเกี่ยวกับสปอนเซอร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

MekongSkills2Work

โครงการเชื่อมโยงแม่โขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมของ USAID หรือ USAID Connecting Mekong through Education and Training (USAID COMET) (http://MekongSkills2Work.org) ร่วมมือกับ YouRock เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มในการประเมินทักษะให้แก่เยาวชนทั่วทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

การพัฒนาเว็บไซต์ YouRock ในขั้นต้นได้รับสปอนเซอร์จาก Liberty Global PLC [http://libertyglobal.com/cr] บริษัทเคเบิ้ลระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและดำเนินธุรกิจทั่วโลก

YouRock ได้รับการสนับสนุนจาก AllDigital [http://www.All-Digital.org] เครือข่ายขององค์กรเทคโนโลยีชุมชน 30,000 แห่งทั่วยุโรปที่ช่วยเหลือผู้คนด้านโอกาสในการได้รับการจ้างงานและเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิตอล เครือข่าย Telecentre มีการรวมพลังกันทุกๆ ปีใน Get Online Week (สัปดาห์แห่งการออนไลน์) [http://www.getonlineweek.eu] ซึ่งมีการใช้ YouRock เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้วย

YouRock ให้คำมั่นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่องานและทักษะแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Coalition for Jobs and Skills) [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/current-pledges] ซึ่งเป็นความริเริ่มในการรวบรวมพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือสร้างงานด้านดิจิตอลและโอกาสในการทำงานให้แก่ชาวยุโรป