Partneri

Sākotnējo YouRock izveidi sponsorēja Liberty Global PLC - lielākā starptautiskā kabeļu kompānija, kas darbojas 14 valstīs.
Katru gadu Telecentru tīkli apvieno spēkus e-prasmju nedēļas organizēšanā. Tas ir ikgadējs digitālo prasmju pilnveides pasākums, kas apvieno cilvēkus tehnoloģiju un interneta pārliecinošai izmantošanai un prasmju apgūšanai, lai gūtu labumu no tiešsaistes iespējām.
YouRock strādā partnerībā ar Telecentre-Europe. Telecentre-Europe ir Eiropas publisko IKT apmācības centru, kas atrodas pašvaldībās, NVO, bibliotēkās un izglītības vietās, atbalsta tīkls, lai veicinātu zināšanu apmaiņu un kopīgu mācīšanos, palielinātu centru efektivitāti, palīdzot cilvēkiem pilnveidot digitālās prasmes un atrast darbu.
YouRock ir arī solījums Eiropas komisijas Lielajai digitālo darbvietu koalīcijai - - iniciatīva apvienot IKT nozares partnerus ar kopīgu mērķi - izveidot digitālās darbavietas un eiropiešiem nodrošināt darba iespējas.