Tìm hiểu thêm

YouRock là gì?

YouRock là một dịch vụ giúp bạn có thể xây dựng được hồ sơ tìm việc cực chất!

Ở YouRock, chúng tôi biết bạn đã sẵn có các kĩ năng làm việc mà có lẽ là bạn đang cần. Những kĩ năng này ẩn dấu trong chính các công việc hàng ngày của bạn. Chúng tôi biết bạn có thể tìm được việc làm chỉ khi các công ty có thể nhìn thấy khả năng của bạn và biết bạn ở đâu.

YouRock được thiết kế để mang toàn bộ các kĩ năng làm việc của bạn ra ánh sáng và giúp bạn dùng ngôn ngữ của nhà tuyển dụng để mô tả các kĩ năng này. Trong hệ thống của chúng tôi, có 6 nhóm kĩ năng: lãnh đạo, giao tiếp, phân tích, sáng tạo, kĩ thuật, và tổ chức. Hồ sơ của bạn sẽ chứa đứng một ‘viên kim cương’ các kĩ năng này. Người khác cũng có thể công nhận hoặc ủng hộ các kĩ năng của bạn ngay trên hồ sơ và bạn cũng có thể làm một hồ sơ cá nhân bao gồm cả quá trình học tập và làm việc của mình.

Bạn sẽ có các nội dung trên mạng hấp dẫn về các kĩ năng của mình. Các nội dung này có thể kết nối tới hồ sơ của bạn. Đây là nơi mà bạn thực sự toả sáng, vì thế hãy cùng sáng tạo!

Chúng tôi ở đây để giúp bạn khám phá các kĩ năng của mình, tập hợp chúng lại, đánh bóng các kĩ năng của bạn và trình bày chúng theo cách mà mỗi ngày bạn nhìn vào trong gương và nói “Bạn thật tuyệt!”.

Okay, Tôi biết rồi, đăng nhập cho tôi ngay nào!